Ταχυρολά HORMAN

Ρολά ταχείας λειτουργίας για εσωτερικούς και εξωτερικούς βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους. Αναλόγως το χώρο και της χρήσης του, τοποθετούνται ταχυρολά με ειδικές κάθε φορά προδιαγραφές αντίστασης στην ανεμοπίεση και διαφορετικές ταχύτητες ανοίγματος και κλεισίματος. Το πέτασμα του ταχυρολού αποτελείται συνήθως από ενισχυμένο PVC, σε ειδικές περιπτώσεις όμως μπορεί να αποτελείται από μονωμένα προφίλ αλουμινίου.