Φισούνες

Ολοκληρωμένο σύστημα φορτοεκφόρτωσης αποτελούμενο από υδραυλική ράμπα-φυσούσα σφράγισης των φορτηγών καθώς και βιομηχανική πόρτα για σωστή κ ασφαλή σφράγιση του επαγγελματικού χώρου σας. Η πόρτα λειτουργεί με υψηλής ποιότητα μηχανισμό για να επιτύχουμε τον υψηλό βαθμό χρήσης. Περιλαμβάνει βεβαίως και όλα τα απαιτούμενα ασφαλιστικά. π.χ. (μαχαίρια ασφαλείας, φυγόκεντρα φρένα κλπ.)